Kolęda (prezentacja)
Do Braci
Siostrze - Tułaczce
Kraj z Baśni
Sybirska kołysanka
Noc Sylwestrowa
13 kwiecień
Oczy Matki
W sybirskiej chacie
Rezurekcyjne dzwony
Golgota
Budowa
Umarli wracają
Improwizacja Wigilijna
S.O.S.
Litania Wygnańców
Kołysanka mego syna
Mandaryn Diń-Diń
Sąd ostateczny
Morituri te salutant
Anioł Pański
To wszystko nic maleńka
Sybirska kolęda
Oskarżam
Dzień odwetu
Sen o Polsce
List do Jangi Julu
Amnestia
Powrót

poetka sybirska


"Zły los nas rzucił
w stepy Kazachstanu,
Zły los nas wygnał
na tułaczkę w świat,
Gdzie każde serce
jest otwartą raną,
Gdzie każda chwila
jest szeregiem lat. "

Anna Rudawcowa przez cały czas tułaczki zamykała w wierszach obrazy Polski jak sacrum, jak ciepło, którym można się ogrzać w mroźne noce, jak chleb, którym można się pożywić. A przepełnione jest to nadzieją, siłą i wiarą w Powrót.

Prezentowany na stronie wybór wierszy został dokonany przez córkę poetki, Halinę Łupinowicz, która zamieściła je w swoich wspomnieniach o Ałtajskim Kraju. Utwory te są literackim dokumentem losu Polaków na wygnaniu.


Historia "Sybirskiej kolędy"

Rozmowa pana Krzysztofa Zgrzebnickiego z redaktorką Radia Koszalin panią Jadwigą Koprowską. Kolędę śpiewa z muzyką własnej kompozycji, koszaliński muzyk Rafał Kowalewski do słów wiersza Anny Rudawiec "Improwizacja Wigilijna". W rozmowie wykorzystano fragmenty książki Haliny Łupinowicz "Skrzywdzeni".

posłuchaj

Liczniki
licznik odwiedzin


początek


Bohdan Rudawiec (syn poetki), sammler@wp.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, kopiowanie, publikowanie i użytek w celach komercyjnych wymaga wymaga zgody syna autorki.
Dozwolone jest wykorzystywanie twórczości do celów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.