Litewskie bory szumią

Litewskie bory szumią, litewskie czarne bory...
Posłuchaj - Niemen szemrze prastare baśnie fal,
A gdzieś w kościółku na wsi dzwonią na nieszpory
I noc otula ziemię w podbity srebrem szal.

Patrz pilnie w dal - czy widzisz? - bo ja widzę,
Jak Litwę z Polską złączył miecz i krzyż.
Czy słyszysz pieśń o Jagielle, o Jadwidze,
Sławiącą wielkość, wzlatującą wzwyż?

A potem chlubną kartę mrok przysłania:
Odwraca Litwa rozgniewaną twarz,
Zerwana więź... Stoi i martwych granic
Milczący żołnierz, co pełni nocną straż.

I nagle strzał.. i jęk... i trup żołnierza...
Podmywa słup graniczny świeża krew,
A nad zawartym przez tę krew przymierzem
Litewskich borów szum, litewskich borów śpiew...

Płomyk nr 10 z dnia 3-go listopada 1938 roku


powrót