Kiedy się dziecko modli

Kiedy się dziecko modli i składa rączęta-
Bóg w niebie schyla sędziwą głowę
Usuwa łagodnie obłoki różowe,
Patrzy, słucha i długo pamięta.
Kiedy się dziecko modli - gwiazdy całują mu oczy,
A wszelkie słowa zbierają na złote promienie
I duszy dziecięcej szczere westchnienie
Mleczną drogą w wysokościach kroczy.
Kiedy się dziecko modli - Bóg odpuszcza grzechy
Całej ludzkości - tłumom powaśnionych braci,
Zasiada na tronie w pełnym Majestacie
I śle na ziemię słodkie uśmiechy.
Kiedy się dziecko modli cały świat z nim żebrze
O wielką miłość, o zmazanie winy
A modły dziecka coraz wyżej płyną
Jak cudne perły roztopione w srebrze.powrót