Uklęknij maleńka

Uklęknij, maleńka, złóż rączki i razem
Zmówimy wieczorny paciorek:
Pali się lampka przed świętym obrazem,
Chrystus jest smutny i chory.
Proś Go, by w swojej dobroci bez końca
Ludziom dał to, co im potrzeba:
Radość promienną i dużo chleba.
I żeby nie było na świecie niedoli
Co w serce uderza rozpaczą,
Niech słabych i chorych nic więcej nie boli,
Niech ci co płakali nie płaczą.
Niech anioł serdecznej, braterskiej miłości
Na skrzydłach złocistych przyleci,
A wtedy nam uśmiech promienny zagości,
We wszystkich zakątkach na świecie.
I silny słabemu pośpieszy z pomocą,
A krzywdę na zawsze przepędzą,
By nikt się nie skarżył na dolę sierocą,
By nikt się nie skarżył na nędzę.
A ziemia ożyje, ziemia się zbudzi,
Otrząśnie się z łez i ze smutku...
Do tego pacierza o szczęście dla ludzi
O słońce, - uklęknij maleńka... .powrót