Słońce i Papież

Rozdzwoniły się dzwony, rozśpiewały się ptaki
Słońce idzie ulicą i na polu po miedzach,
Kwiaty kwiatów pytają: co za dzień dzisiaj taki?
Co za święto? Papież Ojczyznę odwiedza!
Słońce świeci nad ziemią i w uśmiechu Papieża,
On szeroko ramiona nam swoje otwiera
Jakby wszystkich przytulić do serca zamierzał,
Przy Nim rodzi się radość, a smutek umiera.
Słońce! Rozłóż na drodze wspaniałe kobierce!
Oto idzie On Jasny, oto idzie Świetlisty -
My pod stopy rzucamy Mu kwiaty i serca.
Idzie słońce i Papież, a z Nim razem sam Chrystus!
O słoneczny Papieżu! Jesteś ciepłem i siłą
Polska ziemia Cię wita w całej ozdobie:
Ty przynosisz nam radość, Ty przynosisz nam miłość,
Ty przynosisz nam słońce, bo słońce jest w Tobie!

02.04.1979 r.


powrót