Pieśń I

O Panie, który w swej łaskawości
Świat taki piękny Wszechmocą stworzyłeś,
Niech Miłosierdzie Twojej miłości
Obejmie nas wszystkich, Potężny Boże!
Ty pokonałeś złego szatana,
Białych aniołów stawiając na straży,
Więc na kolanach wielbimy Pana
Za życie i wszystko czym nas obdarzył.
Ciężkich swych grzechów dźwigaliśmy brzemię
Aż syna Swego przysłałeś Boże.
Z matki - Dziewicy przyszedł na ziemię
By miłość przynieść głęboką jak morze
Krwią nas odkupił i męką na krzyżu,
Chrztu i pokuty sakramentami,
Do miłosierdzia Swego zbliżył
I na ołtarzu pozostał z nami
Dzięki Ci, Panie za tyle dobroci,
Za Twe Miłosierdzie Ciebie wysławiamy,
W dziecięcej wierze, w dziecięcej prostocie
Wołamy: Boże! Tobie ufamy!


powrót