Pieśń II

W niebie Cię święcą aniołowie święci
A ziemia wraz z nimi śpiewa" Hosanna"!
Śpiewają ludzie miłością objęci,
Śpiewają gwiazdy i zorza poranna.
Dałeś nam Panie cuda przyrody,
Kwiaty pachnące, soczystą zieleń,
Ciepło słoneczne i cień dla ochłody,
A w sercach skarbów ukrytych wiele.
Dałeś nam rozum i wolną wolę,
Dusz nieśmiertelnych łaskę niezwykłą
I nawet smutek, nawet niedolę
Potrafisz rozjaśnić dobroci blaskiem.
Jak dobry ojciec dziecko ochrania
Tak miłosierdzie Twe nieskończone
Niech nas obejmie i wtedy, Panie,
Kiedy staniemy przed Twoim tronem.


powrót