Kolęda (prezentacja)
Do Braci
Siostrze - Tułaczce
Kraj z Baśni
Sybirska kołysanka
Noc Sylwestrowa
13 kwiecień
Oczy Matki
W sybirskiej chacie
Rezurekcyjne dzwony
Golgota
Budowa
Umarli wracają
Improwizacja Wigilijna
S.O.S.
Litania Wygnańców
Kołysanka mego syna
Mandaryn Diń-Diń
Sąd ostateczny
Morituri te salutant
Anioł Pański
To wszystko nic maleńka
Sybirska kolęda
Oskarżam
Dzień odwetu
Sen o Polsce
List do Jangi Julu
Amnestia
Powrót

Anna Rudawcowa, z domu Okuszko-Boska, urodziła się 7 sierpnia 1905 roku w Dorpacie (obecnie Tartu). Córka Natalii i Ludgera, adwokata, wnuczka powstańca zesłanego w 1863 roku na Sybir.
Wykształcenie zdobywała w gimnazjum dorpackim, zaś maturę zdała w Wilnie, dokąd Anna z rodzicami trafiła z Połocka, takie bowiem koleje losu niosła jej I wojna światowa. W 1923 roku przeniosła się
do Sokółki w obecnym woj. podlaskim. Ukończenie kursów pedagogicznych pozwoliło jej na objęcie posady nauczycielki w Mostach i zapewniło samodzielność po śmierci ojca. Praca w szkole trwała tylko rok. W 1924 roku Anna wyszła za mąż za Michała Rudawca, nauczyciela, i z nim w 1931 roku zamieszkała w Grodnie.
Zajęcie miasta przez wojska sowieckie rozpoczęło tułaczy etap w życiu poetki, śladem ojców przemierzała groźny Sybir. Aresztowanie męża w 1940 roku, pociągnęło za sobą zesłanie Anny
z dwojgiem dzieci, Haliną i Bohdanem, do Ałtajskiego Kraju. Krótkie polepszenie losu przyniosły ustalenia podjęte podczas rozmów gen. Władysława Sikorskiego z Józefem Stalinem, przywracające ukrywaną tożsamość Polaków. W tym czasie Anna Rudawcowa znalazła schronienie w Atbasarze.
Tam w środowisku rodaków tworzyła i wystawiała inscenizacje patriotyczne.
Śmierć gen. Sikorskiego spowodowała kolejną zmianę losu. Nastąpiło ponowne aresztowanie, rewizje
w baraku w poszukiwaniu rękopisów wierszy, a następnie przeniesienie do Kuszmurunia i w 1944 roku do Karagandy. Stamtąd droga wiodła już do Polski.
W 1946 roku Anna Rudawcowa powróciła do kraju, osiedliła się wraz z mężem i dziećmi w Gliwicach, gdzie zmarła 2 grudnia 1981 roku.

Notatki poetki z roku 1939 (pdf)

Archiwum rodzinne poetki Anny Rudawiec i galeria zdjęć dostępna na stronie:


Anna z córką Haliną i synem Bohdanem (Grodno 1939)

Michał Rudawiec (nauczyciel)- mąż poetki
Rodzina Michała

Dzieci poetki tuż przed wywózką na Sybir

Herb leliwa
(herb rodowy poetki)


początek


Bohdan Rudawiec (syn poetki), sammler@wp.pl